Hem   Presentation   Besiktning/Värdering   Föredrag   Studiecirklar/Kurser   Dokumentation Webbshop
Glashistoria   Svenska glasformgivare   Studioglashyttor   Glasteknik   Glaslitteratur   Utställningar   Glasfrågor   Glasblogg   WebbutställningKontakt

Presentation

"BLUE BODY"
CV Börje A Y Åkerblom

                                                           Foto: Erik Karlsson

Börje A Y Åkerblom är frilansande glaskännare och arbetar med flera olika verksamheter bl a med
undervisning, studiecirklar, föredrag, föreläsningar och han har tidigare haft radioprogram om glas
i lokal- och riksradion. Flera privatpersoner och organisationer har anlitat honom för dokumentations-
och utställningsuppdrag inom området svenskt glas.

Börjes bakgrund är att han under åren 1982-84 gick glasskolan i Orrefors och därefter arbetade på
glasbruk. Utbildningen har senare under åren kompletterats med Design med inriktning mot glas,
utställningskunskap m m.

Från 1990 och ett tiotal år framåt var han verksam vid Smålands museum – Sveriges glasmuseum
där han jobbade med att dokumentera museets glassamlingar samt medverkade vid utställnings-
framställningen. Den största av dessa utställningar var GlasGlädje 1992, en sammanställning av
ett 90-tal då verksamma glasformgivare från glasbruken, studioglashyttor och fria glaskonstnärer.

Hans privata intresse för glas är stort och han är en hängiven samlare av Edvin Ollers glas. Men har
också en lust att lära sig mer om det svenska glaset och alla dem som medverkat till att skapa det
rykte som det svenska glaset har i världen. Vilket är en verksamhet som innebär att dokumentera
dem som har formgivit glas vid alla glasbruken. När man gör det så har han utvecklat sig och har
blivit en duktig glasfotograf,  vilket har blivit en bildbank för framtida identifiering av glasföremålen
och den stil varje formgivare har.

En del av hans verksamhet är också att vara besiktnings/värderingsman och han har ett förordnande
av Sveriges Handelskamrar inom områdena glas, keramik, porslin och modern design. (Förnärvarande
en vilande verksamhet).

Han är verksam inom studierörelsen och samarbetar med Studiefrämjandet där han under många år
haft kurser om glasets historia, formgivare och glasbruk.

Under flera år var han ordförande för Konst- och Bruksglasföreningen.

www.konstochbruksglasforeningen.se