Hem   Presentation   Besiktning/Värdering   Föredrag   Studiecirklar/Kurser   Dokumentation Webbshop
Glashistoria   Svenska glasformgivare   Studioglashyttor   Glasteknik   Glaslitteratur   Utställningar   Glasfrågor   Glasblogg   Webbutställning Kontakt

Studiecirklar och kurser                                                                                                                                                                                
Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet                                                                                                                                    

Glas I, fem träffar                                                                                                                                              
Vi börjar med en grundintroduktion på fem träffar med föremål som tillverkats från 1600-talet i Sverige och hur dessa såg ut i ett stilhistoriskt perspektiv. Glaset som under mitten av 1800-talet blev en mer allmän egendom genom införandet av pressglastekniken. Vi tittar även på andra nya tekniker som under- och överfång som trädde 
in på marknaden vid 1800-talets senare del.

Studiebesök vid Smålands museum/Sveriges glasmuseum.

Glas II, fem träffar
1900-talets början och det nya glaset som konstnärer gav form till. Hur konstnärerna knöts till glasindustrin och deras föremål och var de hittade sin inspiration. Det blir en rundvandring bland en mängd glasformgivare, glasbruk och utställningar som hade en betydelse för utvecklingen fram till omkring 1930. Vi kommer även att behandla olika tillverkningstekniker och Graalglasets tillkomst.

Studiebesök kommer att göras under terminen.

Glas III, fem träffar
Funktionalismens genombrott och hur det präglade glaset. Glaset genom går en stor förändring och det blir fler formgivare som under kortare eller längre perioder arbetar med glasets formgivning. Att det hela tiden pågår en utveckling med glasets tillverkningstekniker.

Något studiebesök görs under terminen.

Glas IV, fem träffar
1950-talet, en blomstrande tid för glaset, och nästan samtliga glasbruk har formgivare knutna till sig. Det blir en mängd formgivare som väcker minnen hos många och välkända föremål. Man blir förvånad över att det är så 
många som har påverkat glasets formgivning och att många av dem är idag är aktiva.

Studiebesök kommer att göras under terminen.

Glas V, fem träffar
Den moderna tidens glas med de nutida formgivarna och studioglasrörelsens tillkomst.

Studiebesök Smålands museum/Sveriges glasmuseum och deras permanenta glasutställning.

Varje träff avslutas med samtal och bedömningar av egna medtagna glasföremål.

Kontakta gärna Karin Lundblad, Studiefrämjandet för vidare information om studiecirklarna.
Studiefrämjandet 0470-76 29 04
e-post: karin.lundblad@studieframjandet.se


Kosta glasbruk 1740-
Ättiksflaska, optikblåst, omkr 1800
H: 195  D: 75 mm


Orrefors glasbruk 1898-
Knut Bergqvist 1873-1953 och
Fritz Blomqvist
1893-1970
Graal 1917

Märkt/Sign: Orrefors i dekoren på livet.

SG Graalglas KB 1917 FB

H: 260  D: 87 mm

Kurser

Helgkurserna som planeras att genomföras framöver är om två dagar och förlagda till Växjö, lördag och söndag. 
Finns det önskemål så går det bra att genomföra på andra orter i landet.

Tvådagarskurser som behandlar glasets historia och är ett sammandrag av studiecirklarna.

I kursavgifterna ingår kost och eventuella entréer.

Glas 1. Lördag och söndag

En grundintroduktion till det svenska glasets historia med föremål som tillverkats från 1600-talet och stilhistorisk utveckling inom glaset. Tillverkningstekniker som pressglas, slipat, målat och graverat glas. Vi tittar även på de nya teknikerna som utvecklas under 1900-talet som Graal, Ariel, Kraka och Ravenna. De första formgivarna inom 
glasindustrin och fram till omkring 1930.
Vi avslutar kursen med att titta på och samtala omkring medhavda glasföremål.

Studiebesök vid Smålands museum/Sveriges glasmuseum.

Glas 2. Lördag och söndag

Fortsättningskurs som behandlar 1900-talets glasformgivare. Vilka dessa var som skapade de framgångar som 
de svenska glasbruken har haft.
Vi avslutar kursen med att titta på och samtala omkring medhavda glasföremål.

Studiebesök vid Smålands museum/Sveriges glasmuseums Studioglasutställning.

Kontakt och förfrågan om helgkurserna och intresseanmälan:

Börje A Y Åkerblom
Alpgatan 19
352 41 Växjö
0470-299 92
070-303 46 22
e-post: info@bayakerblom.se

 
Studioglas Strömbergshyttan 1987-
Gun Lindblad och Paul Hoff

Vas 1988

Märkt/Sign: GL/PH 20 -88
Sg. Strömbergshyttan

H: 248  D: 95 mm
Kurser i sammarbete med Studiefrämjandet
Glas 1. 
Lördag
Program. Program pdf.fil.
09.00-09.30  Samlingsfika, presentation, kaffe eller te och fralla
09.30.12.00  Svenskt glas under 1600-talet fram till 1800-talet. Glasets utsteende, former och utveckling av tekniker som pressglas
12.00-13.00  Lunch
13.00-15.00  De första konstnärerna som knöts till glasindustin samt under- och överfångstekniker. Gunnar Wennerberg blev den första konstnären                      som anlitades av glasindustrin. Han kom att efterföljas av många fler som skapar vårt svenska glas
15.00-15.30  Fika
15.30-17.30  Graalglasets utveckling och formgivare. Knut Bergqvist som skapare av Graal. Formgivarna  som använde sig av tekniken konstnärligt.
                   Andra uppföljande tekniker som Ariel, Ravenna m fl.
Söndag
Program
09.00-10.30  Glaset och formgivarna. Vilka var de som skapade glasets moderna former
10.30-11.00  Fika och promenad till Smålands museum/Sveriges glasmuseum
11.00-13.00  Guidning i museets permanenta utställning
13.00-14.00  Lunch
14.00-15.00  De egna medtagna glasföremålen plockas fram och diskussioner runt dessa
15.00-15.15  Fika
15.15-17.00  Fortsättning av diskussionen om glasföremålen
I kursavgiften 1 400 kr/deltagare ingår kost och entréer
Glas 2.
Lördag
Program
09.00-09.30  Samlingsfika, presentation, kaffe eller te och fralla
09.30-12.00  Svenska glasbruk och formgivare från 1920-talet
12.00-13.00  Lunch
13.00-15.00  Svenska glasformgivare under 1930-40-talen
15.00-15.30  Fika
15.30-17.30  Svenska glasformgivare under 1950-talet

Söndag
Program
09.00-10.30  Svenska glasformgivare under 1960-70-talen
10.30-11.00  Fika
11.00-12.00  Svenska glasforgivare under 1980-talet
12.00-13.00  Lunch
13.00-14.30 Studioglasrörelsen
14.30-15.00  Fika
15.00-17.00  De egna glasföremålen plockas fram och diskussioner runt dessa
I kursavgiften 1 400 kr/deltagare ingår kost