Skrufs glasbruk 1897.
Bengt Edenfalk (1924-)
Vas, grönt underfång, invälsat färgkross
Märkt/Signerad: Edenfalk Skruf
H: 195  D: 185 mm
© Börje A Y Åkerblom