Eva Ullberg (1950-)
Egen studioglashytta 1976-
Skål, hyttarbetad målad dekor
Märkt/Sign: Eva Ullberg -91
H: 105  D: 121 mm
© Börje A Y Åkerblom