Klas-Göran Tinbäck (1951-)
Wilkes Studioglas
Vas, flera under- och överfång, blästrad dekor
Märkt: KLAS-GÖRAN TINBÄCK 1990
H: 285  D: 125 mm

© Börje A Y Åkerblom