Uno Westerberg 1914 - 1985
Född i Nacka, Stockholm

Utbildning:
Inredningsarkitektur, Konstfack, Stockholm

Verksam vid:
Böhlmarks Lampfabrik 1935 - 1975
Pukebergs glasbruk 1950 - 1981
Rodemreklam 1975 - 1985

Representerad:
Museum of Modern Art, New York
Smålands museum/Sveriges glasmuseum/Kulturpark Småland
Design Arkivet, Arkiv för Svensk Formgivning, Nybro


Uno Westerberg utbildade sig till inredningsarkitekt vid Konstfack och började formge armatur för belysningsföretaget Böhlmarks Lampfabrik. Fabriken ägde Pukebergs glasbruk och där producerades hans formgivna armaturer.

Hans formgivning är stram och i klassisk anda. Många av hans belysningar var avsedda för offentlig miljö men även för hemmiljö.
Jämte sitt arbete med belysningsglaset formgav han även prydnadsglas för Pukebergs glasbruk. Serier som "Spectra" rönte stor uppmärksamhet även utomlands.

Vid 1970-talets mitt avvecklades tillverkningen av belysningsglas och Uno Westerberg blev konstnärlig ledare för Pukebergs glasbruk. Många av hans modeller utgjorde stommen i brukets produktion.
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Vas Spectra, 1953
Artikelnummer: 5304
H: 410 mm  D: 150 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Vas Spectra, 1953
Atikelnummer: 5313
H: 263 mm  D: 74 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Skål Spectra, 1953
Arikelnummer: 5315
H: 55 mm  B: 215 x 218 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Vas, vitt underfång och svart överfång
H: 145 mm  D: 55 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Vas, vitt underfång och svart överfång
H: 298 mm  D: 61 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Vas, vitt underfång och svart överfång
H: 135 mm  D: 60 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Skål Spectra, 1953
Artikelnummer: 5317
H: 110 mm  D: 155 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Vas Spectra, 1953
Artikelnummer 5301
H: 327 mm  D: 69 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Vas, 1953
Artikelnummer: 5351
H: 305  D: 100 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Vas, 1960
Artikelnummer: 3606 02
H: 288 mm  D: 175 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Skulptur, torso, 1968
Artikelnummer: 3568 01
Etikett: design uno westerberg
H: 193 mm
Uno Westerberg
Pukebergs glasbruk
Vas, 1970-talet
H: 305 mm  D: 170 mm

                                                                                   2013 © Börje A Y Åkerblom