Hem   Presentation   Besiktning/Värdering   Föredrag   Studiecirklar/Kurser   Dokumentation Webbshop
Glashistoria   Svenska glasformgivare   Studioglashyttor   Glasteknik   Glaslitteratur   Utställningar   Glasfrågor   Glasblogg   WebbutställningKontakt

Permanenta utställningar och muséer


Graalglas i monter


Studioglas
Smålands museum/Sveriges glasmuseum
Kulturparken Småland
Svenskt glas under sex sekler
Glas från 1600-tal till den moderna formgivningen under 1900-talet
www.kulturparkensmaland.se

Smålands museum/Sveriges glasmuseum/Kulturparken Småland
Studioglas
1968-startade studioglasrörelsen i Sverige och i samarbete med Glasakademien finns det en permanent utställning i
Smålands Museum/Sveriges glasmuseum sedan 2008.
www.kulturparkensmaland.seJohansfors glasbruk
Bengt Orup, "Strikt", 1952

Nationalmuseum
Den moderna formen 1900 - 2000
Här visas svenska och utländska föremål som möbler, kermik, glas, silver, textil, industridesign och bokformgivning
sida vid sida. Man får en stilhistorisk upplevelse och kan sätta in föremålen i ett sammanhang. Designklassiker i
original och föremål av de kändaformgivarna.
www.nationalmuseum.se
Johansfors Kristallmuseum
Kristallmuséet visar Johansfors glasbruks produktion
från 1891 och fram till 1990-talets början.

I samlingen finns det allt från den fina slipade kristallen,
pressglas målade glasföremål, färgat glas och
lekfulla föremål med bubbligt glas.
Bengt Orup var konstnärlig ledare vid bruket mellan 1952 till 1972
och därför har hans formgivning fått ett särskilt utrymme.
I brukets arkiv förvaras även Modala glasbruks arkivalier.
Muséet drivs och ägs av Emmaboda kommun.
www.johansfors-glasbruk.se
www.emmaboda.se

Boda glasbruk
Monica Backström
Raketer


Eda glasbruk
Gerda Strömberg
Karaff "Neger", 1930-talet
The Glass Factory Boda glasbruk
2009 köpte Emmaboda kommun en omfattande glassamlig av New Wawe Group. Samlingen består av glas från tre glasbruk
Boda, Åfors och Kosta glasbruk.
Det är c:a 30 000 glasföremål som kommer att dokumenteras och visaspå det nya muséet.
Det nya glasmuséet The Glass Factory  invigdes 18 juni, 2011.
www.theglassfactory.se
Eda Glasmuseum
Museet visar representativa delar av glasproduktionen vid Eda Glasbruk 1835 - 1953 i en permanent glasutställning.
Glasutställningen sköts av Eda glasbruksförening och har samlat in c:a 1700 glasföremål och av dessa är en del utställda.
www.edaglas.comGunnar Cyrén
Orrefors glasbruk
"Popglas"Reijmyre glasbruk
Pokal, uranglas. 1898

Gävle
Länsmuseet Gävleborg
Cyrénsalen - Designer Gunnar Cyrén
Gunnar Cyréns konst- och Bruksföremål i glas, stål, slilver och plast visas i utställningen "Drömmar och verklighet".
Det är där du kan se Cyréns samlade gärningar inom de olika materialområdena och framför allt inom glaset och silvret.
Han var knuten till Orrefors glasbruk från 1959 - och skapade "Popglas" och den vackar "Nobelservisen".
www.lansmuseetgavleborg.se
Rejmyre Glasmuseum
I museet samlar och bevaras glas som tillverkats vid Reijmyre glasbruk som grundades 1810-.
Vid brukets 200 år jubileum 2010 hade utställningen byggt om och man kan visa mer glas och få en bättre historisk överblick.
www.rejmyreshembygsforening.se

Limmareds glasbruk
Edvin Ollers
Parfymflaska O. 75, 1928Orrefors glasbruk
Vicke Lindstrand
Vas, graal N22, 1937

Limmareds Glasmuseum
Limmareds glasbruk grundades 1740 och i museet är de äldsta föremålen från 1750-talet. Det finns glas från de olika epokerna och man kan följa brukets tillverkningsutveckling från enkla
bruksföremål till kristallglasperioden och fram till den nutida förpackningstillverkningen.
Edvin Ollers var knuten till bruket från 1928 till 1940 och man kan se skisser, de underbara parfym och pomadaburkar som visades bl a på Stockholmsutställningen 1930 och delar av hans övriga produktion.
Den nutida tillverkningen är man stolt över i samhället och visar fram de flesta modellerna av Absolut Vodka-flaskorna bruket tillverkar.
www.limmaredsglasmuseum.se
Orrefors
Glasrikets Skatter
Orrefors glasbruks samlade glashistoria finns i museet och utställningshallen. Följ glasbrukets framgångar med Simon Gate och Edward Hald från Hemutställningen i Stockholm till Knut Bergqvists Graalglas som konstnärerna vid bruket ritade former och dekorer till. Framgångarna vid Världsutställningen i Paris med graverat och slipat glas är en av brukets stoltheter.
Flertalet av brukets formgivare finns representerade i museet. Glaset som finns i samlingarna används till tillfälliga utställningar.
 
www.glasriketsskatter.se
Agnes de Frumerie
Skål
Pâte de Verre


Skrufs glasbruk
Bengt Edenfalk
Vas "Spunn"
Skara
Västergötlands museum
Agnes de Frumeries livsverk finns samlat i en mindre basutställning om hennes pionjärarbete inom glaskonsten på museet.
Det är glas, keramik, skulpturer, målningar, teckningar samt inventarier om c:a 1000 objekt.

www.västergötlandsmuseum.se
Skrufs glasmuseum
Museet visar ett urval av brukets tillverkningar från starten 1897.
Det finns en unik samling av bruks- och prydnadsglas.
Flera av de kända formgivarna som Bengt Edenfalk och Lars Hellsten finns väl representerade i utställningen.

Föremålen i samlingen finns även tillgängliga i en databas för den som vill veta mer om de utställda föremålen.
Skrufs GlasmuseumErik Höglund
Studioglas Strömbergshyttan/
Bergdala Studioglas
Surte
Glasbruks museet
Museet i Surte är en del av en viktig epok i den svenska industrihistorien. Glasbruket var samhällets största arbetsgivaren under åren 1862 - 1978.
Flaskor och burkar, glasförpackningar finns i en mängd varianter.
Det var vid detta bruk som Alexander Samuelson lärde sig att blåsa glas. Sedan emigrerade han till USA och fortsatte inom glasindustrin. Flaskan som tillverkades för Coca-Cola Company satte han sitt namn på och världen fick sin första patenterade förpackning.
I museet finns en utställning om hans liv.
Glasblåsning finns i anslutning till museet.
www.glasbruksmuseet.nu
Blekinge museum, Karlskrona
Erik Höglund - samlingen
Glas - Måleri - Skulptur

2009 fick muséet ta emot gåvan med Erik Höglunds av Jenny Lindén Urnes, Lindengruppens föremål om 250 föremål
samt ett skissarkiv.
Utställningen visar på ett omfattande och
mångsidigt konstnärskap inom flera material.
www.blekingemuseum.se
Tillfälliga uställningar
www.konstochbruksglasforeningen.se