Hem   Presentation   Besiktning/Värdering   Föredrag   Studiecirklar/Kurser   Dokumentation Webbshop
Glashistoria   Svenska glasformgivare   Studioglashyttor   Glasteknik   Glaslitteratur   Utställningar   Glasfrågor   Glasblogg   Webbutställning Kontakt

Webbutställning Elme glasbruk 1917 - 1970
Elmeverkens Aktiebolag bildades och registrerades 1917. I den första styrelsen fanns Direktören Hans Hanse och Doktor Gustaf Dahlén med. Förutom de så var det Fritz Brising, Arbraham Langlet, Allan Lenander, Nils Westberg, Hilding Schalin, Henrik Blomenberg, Georg Ledel, Carl Axel von Horn och Gunnar Hanse. Bolaget blev upplöst 1921 genom konkurs.

Aktiebolaget Elme Glasbruk bildades 1922 och registrerades 1923
. Den nya styrelsen bestod av Per Jonsson-Borg, Peter Adolf Dahl, Hilding Carl Gustaf Espersson, Carl Axelsson-Horn, Olof Theodor Carlsson, Nils Lange, Gustaf Sommelius, Viking Johansson, Sten Kjellgren, Harry Nilsson, Carl Herman Nilsson, Axel Wilhelm Severin, Erik Arthur Gillberg, Filip Andersson-Aste. Bolaget blev upplöst genom likvidation 1931.

Nya Aktiebolaget Elme Glasbruk blev registrerat 1931
. Styrelsen var Per J:son Borg, Severin Hammarling, Paul Jonsson, Viktor Johansson och företaget upplöstes 1936 genom likvidation.

Fabriksfirman Merkur Andersson & C:o 1936
med en ny styrelse Wilhelm Wallin, Carl Filip Andersson-Aste, Knut Oscar Fredrik Svensson, Karl Leonard Borgarp och Erik Göte Wallin,

Elme Glasbruk Borgarp & C:o 1940,
fick styrelsen Fredrik Svensson, Leonard Borgarp, Filip Aste, Arthur Rydell, Carl-Olof Borgarp.

Elme Nya Glashytta Aktiebolag 1962
och styrelsen var Carl Olov Borgarp, Jarl Borgarp, Leonard Borgarp och Sigrid Borgarp.
Bruket upphörde med tillverkning 1970.

Elme glasbruk hade en bra placering när det byggdes invid stambanan. De fick ett eget stickspår vilket kom att underlätta transporterna. En av iniativtagarna till bruket var den betydande glasgrossistfirman Brising och Fagerström, Stockholm. De drev sedan 1907 Färe glasbruk i Sibbhult. När Elmeverken bildades 1917 blev Färe glasbruk ett dotterbolag.
Gustav Dahlén som tidigare grundat AGA blev en av intressenterna och det var att bruket kunde framställa linser och andra glas detaljer för AGA:s fyrar.

När produktionen kom igång under våren 1919 så tillverkades enkelt glas. Det var mest dricksglas, konserv- och skokrämsburkar. Senare kom det även igång en tillverkning av kristallglas och många produkter överfördes från Färe glasbruks tillverkning.

Sigurd Lewerentz och Torsten Stubelius arktitektfirma från Stockholm hade 1913-1914 formgivit föremål åt Färe glasbruk. Dessa visades fram vid Baltiska utställningen i Malmö 1914. Föremålen togs upp i produktion vid Elme glasbruk och finns med i kataloger under beteckningen LS.

Under slutet av 1920-talet uppnådde Elme sina höjdpunkter i kvalitén av produktionen och antalet anställda. Sten Kjellgren från 1925 blev den som byggde upp en verksamhet och anlitade Edvin Ollers 1926. Kjellgren hade tidigare samarbetat med Ollers vid Reijmyre glasbruk och det var grunden till att få en konstnärlig kvalité på produktionen vid bruket. Det var en heltäckande tillverkning av föremål som Ollers formgav som enkelt pressglas, pressade konstglas EOL serien, slipad kristall och praktfulla graverade glaspjäser. Ollers kom att formge över ettusen modeller för bruket.
Edvin Ollers  gjorde vid Elme glasbruk en betydande insats med produkter som väl kan sorteras under begreppet "vackrare vardagsvara". Men även med stor framgång med enkelt formade vaser i tungt tjockt gods som försågs med slipade och ibland med mattade ränder. Hyttarbetade föremål i mustiga färger med bruna eller gröna toner. De graverade föremålen är underbara i sin form och med sina dekorer som väl kunde konkurera med Orrefors produktion. Många av hans glas bär en tydlig insperation av Art Déco stilen .

Graverade glas som formgavs var många gånger av gravörerna som Rudolf Knöspel 1925 - 1926, Karl Müller 1927 - 1930 och Emil Weidlich 1931 - 1942.

1937 formgav Viktor Andersson-Tesser ett antal graverade glas. Under 1950-talets slut anlitade bruket Hans Blomqvist som ritade både graverat och hyttarbetade föremål. Den dåvarande disponenten Carl-Olov Borgarp ritade under åren 1961 - 1969 ritade hyttarbetat och pressat glas.

Belysningsarmaturen "Fiorentina" var formgivna av Dr Fredrik (Fritz) Kurtz och tillverkades vid Elme glasbruk för FK-belysning, Nybro omkring 1946.

De välkända fönsterrelieferna ritades under 1960-talet av konstnärerna John Käll, Axel Olsson "Utvandrarna", David Ralson och Mona Frisk. Kjeld Jordahn formgar ett antal föremål. IKEA formgivarna Charlotte Rude och Hjördis Olsson-Rude ritade ett antal hyttarbetade föremål vid slutet av 1960-talet

Elme glasbruk kom att delta vid flera stora utställningar som Konstindustriutställningen i Lund, Kulturen, 1929. Stockholmsutställningen 1930 där Ollers fick en framträdande roll och Helsingborgsutställningen H55, 1955.
Sigurd Lewerentz & Torsten Stubelius
Färe & Elme glasbruk
Karaff L. S. 24, Carré Ex
Elme glasbruk
Skål, slipad helkristall
Art.nr: Antik Ex modell 701
H: 105  D: 227 mm
Elme glasbruk
Skål på ben och fot, slipad helkristall
Art.nr: Grete 875


Karl Müller
Skål på fot, blomslipad dekor
Art.nr: M 100 modell 169, 1927-1928
H: 142  D: 178 mm
Elme glasbruk
Karaff, pressad propp
Omkr. 1930
H: 247  D: 103 mm
Elme glasbruk
Skål, pressglas
Omkr. 1930
H: 70  L: 237  D: 172 mm

Elme glasbruk
Sockerset med bricka "Triumf"
Pressglas
Omkr. 1930
Edvin Ollers
Pressglasfat "Solros"
Omkr. 1930
H: 20  L: 298  B: 175 mm
Edvin Ollers
Vas, pressglas EOL. n:r 20
Omkr. 1928 - 1930
H: 228  D: 133 mm

Edvin Ollers
Vas, pressglas EOL. n:r 1B
Omkr: 1928 - 1930
Märkt/Signerar i relief: Elme Ollers
H: 135  D: 151 mm
Edvin Ollers
Assiett, graverad dekor
Omkr. 1926
Märkt/Signerad: O-22. Elme
H: 25  D: 150 mm
Edvin Ollers
Vas, slipad dekor
Omkr. 1930
H: 188  D: 120 mmEmil Weidlich
Vas, graverad dekor
Märkt/Signerad: W. 295 Elme
H: 183  D: 120 mm
Hans Blomqvist
Vas, graverad dekor
Märkt/Signerad: B 448 Elme, 1950-talets början
H: 195  L: 107  B: 77 mm
Elme glasbruk
Vas, modell "Alrik"
Formen från 1930-talet och tillverkad under 1950-talet
H: 187  D: 135 mm

Carl-Olof Borgarp
Vas, modell "Carita"
1960-talet
H: 185  D: 95 mm
David Ralson
"Kristus på korset"
Märkt/Signerad: DAVID RALSON. ELME SWEDEN
1960-talet
H: 355  B: 130 mm
John Käll
"Påfågel"
Märkt/Signerad: ELME SWEDEN JK
1960-talet
H: 360  B: 130 mm
John Käll
Vas
1960-talet
H: 215  D: 73 mm
Kjell Jordahn
Karaff med glas
1960-talet
H: 198  D: 87 mm
H: 75  D: 67 mm
Hjördis Une & Charlotte Rude
Vas, hyttarbetad
1960-talet
H: 130  L: 160  B: 112 mm